NyföretagarCentrum & Entreprenörskap på landsbygder

growth icon

Syftet med projektet är att utveckla metoder och initiera processer som främjar och inspirerar till ett ökat nyföretagande på landsbygden, och på det sättet bidrar till en hållbar lokal tillväxt & utveckling.

Målet med projektet är att genomföra informationsträffar, kurser, workshops och rådgivning på flera orter inom Skellefteå kommun.

Projektet består i projektledning, marknadsföring, rådgivning och kunskapshöjande insatser.

Fond: Landsbygdsfond
Projektägare: 
Jobs & Society Nyföretagarcentrum i Skellefteå
Insatsområde 3: Bidra till stimulering av entreprenörskap & framtagande av nya produkter och tjänster

Leader+färg
EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+färg