Välkommen till oss på kvalitativ, konfidentiell och  kostnadsfri nystartsrådgivning.

Vi erbjuder rådgivning i bokade möten när det gäller start av företag samt uppköp av befintlig verksamhet.

Med anledning av det akuta Coronaläge som vi befinner oss i sker detta enbart via telefon eller online, inga fysiska möten just nu. Du bokar ditt möte här, därefter ringer din rådgivare upp på avsatt tid.

Allt enligt tydlig rekommendation från Nyföretagarcentrum Sverige.

Ta steget till eget,
vi hjälper dig på vägen!