Styrelsen

Här finner du information om vår styrelse på Nyföretagarcentrum Skellefteå

Ordförande (1 år 2021)

Maria Lidström

Ledamöter (2 år 2020)

Olof Viklund, Zone Systems
Mariell Pettersson, Swedbank
Tobias Norrfors, Skellefteå Ventures
Anders Lundström Skellefteå Kommun

Ledamöter (1 år 2021)

Jonas Persson, Revideco

Ledamöter (2 år 2021)

Cecilia Rosendahl, PWC
Joacim Lindström, Optronic
Sofia Gullholm, LTU Business

Suppleanter: (2 år 2021)

Alexander Berglund, Elon (2 år 2020)
Peter Karlstén, Skellefteå Kommun