Entreprenörskap på landsbygden

NyföretagarCentrum Skellefteå arbetar aktivt för att utveckla möjligheten till entreprenörskap på landsbygden.

growth icon

Projektets huvudsakliga syfte

Att utveckla metoder och initiera processer som stöttar och inspirera till att tillgängligheten och attraktionskraften på landsbygden ökar, detta genom att skapa en ökad tillväxt genom såväl nyföretagande inom målgruppen som redan visat intresse att starta men inte tagit steget, men också på redan etablerade företag genom anställningsmöjligheter turistattraktion och en hållbar ekonomi i grunden som tillåter tillväxt och utveckling.

Att verka för att etablera samarbeten och relationer mellan dem som lever och verkar på orterna Kåge, Byske, Burträsk, Jörn och Bureå.

Projektet ska i sin verksamhet bidra till att utveckla deltagarnas:

Relationer – till potentiella kunder, samarbetspartners, nätverk, personlig utveckling

Medvetenhet – om de resurser och möjligheter som finns kopplat till platsen där de bor, det goda värdskapet

Kunskaper – om entreprenörskap, affärsutveckling av befintligt företagande och finansieringsmöjligheter

Tillgänglighet – för att skapa en ökad tillgänglighet inom service och kommunikation, t ex genom etablering av digitala lösningar och lokala anpassningar

Hållbarhet – genom verktyg för att skapa hållbara företag, relationer, produkter och tjänster. (lokala leverantörer, tillverkare, råvaror, personalvård, arbetsvillkor, jämställdhet, välbefinnande, ekonomisk tillväxt

Projektets övergripande mål

Är att öka tillgängligheten till lösningar, system och miljöer som främjar utvecklings och innovationsarbete kopplat till platsen där en verkar och bor.

Stöd

Fond: Landsbygdsfond
Projektägare: 
Jobs & Society Nyföretagarcentrum i Skellefteå
Insatsområde 3: Bidra till stimulering av entreprenörskap & framtagande av nya produkter och tjänster

Leader+färg
EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+färg